بهائیت - ببخشید شما

ببخشید شما

۱۳۸٩/۱٠/۱٦

خیالات

 

یکی از کانالهای وابسته به فرقه بهائیت (اندیشه)امشب بطور

علنی مردم را به نافرمانی مدنی و نپرداختن قبوض آب و برق وگاز

دعوت میکرد.

با توجه باینکه به هزاران دلیل من اختلاف نظرهایی با نظام دارم اما

به هیچ کس اعم از حقیقی و حقوقی و یا فرقه ائی اجازه نمی دهم

که مرا و مردم را به اینگونه مسائل دعوت کند.بخصوص کانالی

که چند ماه پیش فردی را آورده بود که بطور واضح وجود خداوند

را نفی میکرد و چندین برنامه هم در بزرگداشت افکار و عقاید باب

و بهائیت داشت

مردم ایران بارها ثابت کرده اند که در نهایت دین و شرف و ایران

را انتخاب خواهند کرد حالا هر جریانی به مخالفتهای جزئی مردم

با نظام دلخوش کرده اند کور خوانده اند

 

سید محسن موسوی
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ