تمدن اسلامی 13

آموزش و پرورش یکی از ارکان مهم و کارخانه آدم سازی

است.انسانهائی که با دقت و ظرافت و درستی تربیت

شده باشند میتوانند آینده جامعه را روشن نگهدارند

اما آموزش و پرورش ایران از ابتدای امر مورد پسند

آخوندها نبوده و تبلیغات زیادی در جهت تضعیف این

روش توسط آخوندها بعمل میامد .از زمانی هم که

خودشان مسلط شده اند با تغییرات پی درپی بطور

کلی آموزش و پرورش را بی حیثیت کرده اند.

در مورد آموزش های حوزوی که خود آخوندها از آنجا

آمده اند مسائل و مشکلات فراوانی وجود دارد که در اختلاف

نظرهای عمده بین حوزه قم و مشهد گاهی خودش را

نشان میدهد

آخوند نمی تواند برای آینده آدم تولید کند ولی میتواند

انسانها را گوشت جلوی توپ بکند

حالا چند نفرشان خواب دیده اند که جهت تحمیق مردم

ادامه حکومت بر یک مشت آدم ناقص و گیج بهتره

تئوری تمدن اسلامی را جهت نشخوار جلوی آنها

بیندازیم. غافل از اینکه با این مردم هالو که طرفدارشان

هستند

/ 0 نظر / 45 بازدید