طرح

طرح داستانی در ذهنم شکل گرفته

با توجه به احتمال اصابت یک شهاب سنگ بزرگ

به کره زمین ونابودی حیات روی کره زمین.تمام کشورها

سرمایه گذاری زیادی میکنند تا سفینه مطمئنی برای

رسیدن به یک سیاره که در آن بشربتواند به حیات

خود ادامه بدهد بسازند. به موازات ساختن سفینه

هزاران نفر از هر نژاد و کشور و منطقه گزینش میشوند

تا مسافران سفینه بشوند

دانشمندان مردمشناس و جامعه شناسان و سایر

تخصصها مامور میشوند تا موانع این سفر که بیش از

هزار سال طول خواهد کشید را پیدا کرده و راه حلی

برای این مشکلات پیدا کنند

دانشمندان در ابتدا مشکلاتی که ممکن است از نظر

اجتماعی و انسانی در سفینه بوجود بیاید لیست

میکنند و مهمترین آنها را عنوان کرده و بدنبال راه

حل مناسب هستند

تعدادی از این مشکلات عبارتند از-نژاد-جنسیت-

زبان- دین و...

نوشتن این داستان حوصله زیادی میخواهد و

مطالعه نظرات متخصصین خصوصا در مورد

اختلافات دینی ومذهبی

دعا کنید شاید این تنبلی مزمن اجازه داد

/ 0 نظر / 31 بازدید