اعلم الجهال

یکی این بنده خدا را از برق بکشه

آخه فوتبال را چکار داره البته درسته

که بودجه فوتبال دولتیه ولی این هیچ

ربطی به نام تیم و مطرح شدن امام رضا(ع)

در مورد فوتبال نیست

قرص هاشو  سر ساعت بدین  اگه یک مرحله

فراموش شد در مرحله بعد از مصرف دوز اضافی

خود داری شود

راستی زمانی که حالش خوبه ازش در باره زلزله

کرمانشاه سئوال کنید اما جوابش را اعلام نکنید

هرنوع کتاب و فیلم وروزنامه و نوشته ائی را از دسترسش

دور کنید و همچنین از سئوال در مورد آداب تخلیه

خود داری کنید کمی اسکناس درشت زیر دماغش

بگیرید اگر خواست با دود اسکناس بخور بدهد اجازه

ندهید

 

 

/ 0 نظر / 42 بازدید