عامل مهم

یکی دیگر از عوامل مهم که در بروز حادثه نقش داشت

فعالیت اقتصادی نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی است

من شخصا بیش از سی سال پیش در حیطه شغلی خودم

با فعالیتهای اقتصادی و در آمد زائی نیروهای مسلح مخالفت

کردم ودر جلسه ائی به روحانی حاضر در جلسه گفتم حاج آقا

تا میتوانید از مسائل پولی فاصله بگیرید .پول اگر در دست

غیر متخصص و قانون قرار بگیرد بشدت فاسد کننده است

همین موضع گیری من که یک حسابرس ارشد بودم باعث

شد تا دیگر شغل مهمی به من ندهند و بقول معروف

کژدار و مریز دوران کاری را به پایان رساندم حالا بحث خودم

مطرح نیست فقط میخواستم بگم الفبای مسائل امنیتی

اصولا با الفبای بازار نمی خواند و کسانی که در نیروهای

امنیتی و نظامی بهر شکلی مشغول در آمد هستند موازین

شغل حساس آنها در رتبه دوم قرار میگیرد که این بسیار

مایه تاسف است .اصولا آزادگی و رهائی از مال و منال دنیوی

یکی از ارکان مهم نیروهای مسلح و امنیتی است زیرا

آنها در هر رده ائی سرباز هستند و سربازان نمی بایست

تعلق خاطری به مال و اموال دنیا داشته باشند آنها

مشغول معامله با خدا هستند و باید تمام حواسشان

به سربازی و جانبازی در راه هدف باشد

/ 0 نظر / 25 بازدید