پیاز گران

حکومت فقط بلده سرکوب کنه زندان کنه و فراری بده

بلد نیست قیمت پیاز را کنترل کنه .اگه فرزند آقای

کشاورزی و یا خود کشت کننده پیاز این وبلاگ را

میخواند اطلاع داشته باشد که پیاز در تهران کیلوئی

4000تومان دست مصرف کننده میرسد من مطمئن

هستم بیشتر از کیلوئی 800 تومان دست کشاورز

را نمی گیرد.البته از طرفی هم از گرانی خوشحالم

چون بهر حال نظام را به چالش کشیده

 

/ 0 نظر / 43 بازدید