رفت

همکار وهم تخصص من امیر خان سخن سنج به ابدیت

پیوست ایشان شخصیتی خوب و خروشان داشت همیشه

شاد و سرحال بود .من بدینوسیله به خانواده محترم ایشان

و سایر دوستان وهمکاران تسلیت عرض میکنم

/ 0 نظر / 41 بازدید