زمینه

جمعه شب دوم شهریور در یک مجلس عروسی دعوت بودیم محل

برگزاری مراسم یک باغ تالار اطراف کرج بود.مجالس در باغ تالارها

یعنی مجلس مختلط .حدود یک ساعتی از مجلس گذشته بود که کارکنان

تالار با عجله از مردهاخواستند سالن را ترک کرده و به سالن دیگری

بروند وقتی که وارد سالن جدید شدیم بلافاصله اقدامات عادی سازی

شروع شدو مجلس بصورت سالن پذیرایی مردانه تقریبا شکل

گرفت حدود بیست دقیقه ائی گذشت و مجددا از ما خواستند به سالن

مختلط باز گردیم و ما چنین کردیم.پ

/ 0 نظر / 34 بازدید