فراموش نکنیم

بیائید سعی کنیم. وقایعی که ابعاد ملی دارند نباید بزودی

فراموش شوند . هر اتفاقی ابعاد گوناگونی دارد که این

گوناگونی در افکار و نظریات مختلف شکل میگیرند و

اگر ما موفق شویم که ذهنیات خود را با توجه به دیدگاه

خاص خود منعکس کنیم میتوانیم امیدوار بشویم که

برای آینده راهکارهای متفاوتی وجود خواهد داشت.لطفا

در مورد حادثه تروریستی اهواز با دیدگاه خود تاثرات خود

را بنویسید و نگذارید حوادث به این زودی بدست فراموشی

سپرده شوند

/ 0 نظر / 25 بازدید