برای چی

دوپائی رفتم رو ترمز .ماشین بسرعت جلو میرفت.انگاری صندوق

عقب ماشین جلوئی هم به عقب می آمد .خدا را شکر به خیر گذشت

ماشین عقبی با چه فلاکتی ماشین خود را متوقف کرد از توی آینه شاهد

بودم .حالا چه بلائی سر ماشین های بعدی آمد دیگر ندیدم

ترافیک به کندی پیش میرفت بعد از دقایقی رسیدیم به جائی که

علت ترافیک بود.دوتا ماشین دقایقی پیش تصادف کرده بودند و امداد

خودرو هر دو آنها را به کنار اتوبان حکیم برده بود.بخاطر اینکه تعدادی

احمق نیش ترمز میزدند تا صحنه تمام شده را ببینند برای ماشین های

عقبی آنطور که گفتم درد سر ایجاد میشد.

یکی باید از اینگونه رانندگان احمق بپرسد مگر خود شما در ترافیک نبودید؟

واقعا چه کمکی از دست شما بر می آید ؟چه چیز جالبی در تصادف تمام

شده دوتا ماشین میتواند برای شما جالب باشد؟

بدبختهای از خود راضی از این حجم کنجکاوی نترکید!!!!!!

/ 0 نظر / 36 بازدید