بست

بست نشینی یک سنت وحشتناک بود که

تا سال 1300 ه.ش در ایران رواج داشت

جنایتکاران و بعضی وقتها مظلومان زمانی که

توسظ حاکم یا حکومت و یا یک  قلدر احساس

خطر میکردند به اماکن مذهبی پناه می بردند

و بدینوسیله دارای مصونیت میشدند و کسی

متعرض آنها نمی شد .از بست نشینی های

معروف بست نشینی میرزا رضا کرمانی قاتل

ناصر الدین شاه قاجار در حرم عبدالعظیم بود

و دیگر بست نشینی جمعی از بزرگان دین در

زمان قیام مشروطیت .اما رضا شاه کبیر این

رسم ناپسند که موجب فرار لاتها و جنایتکاران

از قانون میشد را از بین برد.اکنون بعد از حدود 95

سال آقای احمدی نژاد دوباره میخواهد این رسم

مذموم را جاری کند زهی تاسف

اما از طرفی این اعتراض به لاریجانی ها کار بسیار

پسندیده ائی است زیرا اعمال این یهودی زادگان

موجب آزار خیلی از بزرگان نظام شده شاید

اقدامات احمدی نژاد پایانی بر حکومت یهودیان بر

ایران عزیز باشد

/ 0 نظر / 41 بازدید