تمدن اسلامی 10

تجربه و راه بلدی و تسلط به راه از الزامات رسیدن

صحیح و نسبتا سریع به یک مقصد است

اگر دقت کنیم طی 40 سال گذشته بیشتر تجربیات

نظام به استثنا تجربه نظامی موفق نبوده.این ناکامی ها

ناشی از نابلد بودن سردمداران است.سردمداران

جمهوری با خرج از کیسه مردم با تجربه و خطا و کُند

جامعه را به این حد ازانفجار و فحشا و رشوه

و اختلاس و ده ها فساد دیگر رسانده

ساده اندیشی است اگر کسی فکر کند که این نظام

با این سردمداران و این سیاست ها بتواند حتی

خودش را سراپا نگهدارد . حالا ایشان در یک فرار

بجلو  افتضاح تئوری تمدن اسلامی را مطرح

میکنند . این یک کابوس برای مردم دانا و یک

خواب خوش برای طرفداران ساده لوح و یک

زمینه جدید برای غارتگران موقعیت طلب است

/ 0 نظر / 46 بازدید