چطور ممکنه

این شکاف عظیمی که بین بعضی از مردم وحکومت بوجود

آمده خیلی عجیب است .در عرض 40 سال نمی توان باور کرد

که بشود چنین شکافی بوجود آورد.البته برای قضاوت در

موردمقصر این وضعیت من اطلاعات کافی ندارم ولی شاید

با تساهل بتوان گفت که مردم ونظام یک دشمن مشترک ندارند

ممکن است هر یک از طرفین چندین دشمن خاص خود

را داشته باشند که احتمالا باطرف مقابل دوست هم هست

بنظر شما در این مورد آیا میتوان حداقل دشمنان را شناسائی

کرد

/ 0 نظر / 36 بازدید