نشانه های بیشعوری

واعظان اخلاقی،مددکاران اجتماعی و تمام کسانی که حتی به

قیمت سر بریدن دیگرا ن میخواهند جهان را نجات بدهند

افراد و گروه های در معرض بیشعوری

ماموران اداره مالیات و ممیزها

افسران راهنمائی و رانندگی

وکلای دادگستری

تمام کسانی که میخواهند با بیچاره کردن انسانها ،حیوانات را

نجات بدهند

کارشناسان بیمه

کسانی گه بزور می خواهند دیگران را به راه راست هدایت کنند.

استادان چپ گرای دانشگاهها

دولت ایران

انهائی که صدای پخش ماشینشان را تا ته زیاد میکنند

کسانی که موقع غذا خوردن بحث میکنند

دیکتاتورهای خاور میانه


/ 0 نظر / 27 بازدید