دحو الارض

مسئله دحوالارض با واقعیت زمین شناسی مطابقت ندارد و صد در صد

یک خرافه است. خدایا تا کی باید این گونه خرافات یقه ملت ایران را

بگیرد .دامنه خرافات تا صدا و سیما هم کشیده شده جائی که کلی

دانشمند ارتباطات و غیره دارد .بهمین دلیل میگویم که با خرافات مزخرف

سرمردم را شیره مالیده اند

/ 0 نظر / 38 بازدید