عصبانی

بسیار عصبانی،متاسف،شرمسار هستم که امروز ناچارم از

یک گروه کثیفِ خائنِ عقب افتاده نام ببرم من برچسب

متعفن این گروه را جهت شناسائی میگویم وگرنه از راه دیگری

استفاده میکردم آری سخن من مربوط به کثافتهای خلق است

که توسط ج.ا بنام منافقین معروف شده اند این آشغالها

امروز در پاریس گردهمائی داشتند

فقط همین را بگویم که مردم روشن و فرهیخته ایران تفاوتی

بین این گروه و ج.ا نمی بینند و هر دو را دو روی یک سکه

بحساب میاورند

شاید پایداری ج.ا تا بحال قسمت عمده اش مربوط به این

مسئله هست که در صورت سقوط ج.ا ممکن است زمام

امور بدست ناپاک این کثافتها بیفتد .بهمین دلیل مردم

ترجیح داده اند با ستم ج.ا بسازند اما حکومت را بدست این

ازگلها ندهند

/ 0 نظر / 47 بازدید