شروع

اول آذر سال 52 شروع بکار من بود که اصطلاحا

به آن خدمت میگویند .ولی من بیشتر از خودم

توقع خدمت داشتم که موفق نشدم. واقعا دوست

ندارم طبق عادت بگویم خدمت کردم  هنوز مدیون

ایرانم و جان وتن و روانم را مدیون کشورم هستم

/ 0 نظر / 42 بازدید