زلزله

خب الحمدالله از حادثه زلزله دیشب جان سالم بدر بردیم

بعد از اینکه لرزشها آرام گرفت بخاطر ترس همسر بانو

رفتیم در محوطه باز .من پس از نیم ساعت به خانه

باز گشتم و مشغول تماشای تلویزیون شدم .البته

دیدن تلویزیون کمی آرامش مرا بهم زد این رسانه

بسیار بی تجربه وابتدائی با حادثه برخورد کرد پیامهایش

بجای دادن آرامش بیشتر مردم را نگران میکرد

ببخشید یک توصیه هم دارم در زمان وقوع هر حادثه

بخصوص زلزله اجازه بدهید بدن شما عکس العمل طبیعی

خود ر ا بروز دهد یعنی اگر قراره بترسید اجازه بدهید

که واقعا و تا حد کامل بترسید اما بعد از اینکه زنده ماندید

سعی کنید آرام شوید و آماده کمک بدیگران شوید

واقعا اگر قرار بود که در حادثه اول دچار مرگ شده باشیم

خب مرده بودیم حالا که نمردیم یعنی حادثه را از سر

گزرانده ایم و با کمی احتیاط میتوانیم خودمان را جمع و

جور کرده و به کمک نیازمندان بشتابیم. ترس ناشی

از حادثه یک امر کاملا طبیعی است اما ترس ناشی

از محاسبات و تصورات بعد از حادثه بیهوده است

/ 0 نظر / 43 بازدید