بی شعوری

بیشعوری مرض نیست یک جور خصیصه است و بهمین خاطر


هم قابل درمان نیست


هر ادمی ،چه پولدار و چه بی پول،چه زن و چه مرد،چه پیر و چه


جوان ممکن است به بیشعوری مبتلا شود


با هوش بودن و نه کودن بودن،هیچکدام مانع از بیشعوری نیست


بزرگ ترین راز خلقت این نیست که خدا چرا جهان را خلق


کرده است بلکه اینست که چرا بیشعورها را اینقدر گستاخ


و منفور افریده


/ 0 نظر / 25 بازدید