گور پرستی شدید

واقعا از خودمان سئوال میکنیم آیا نظامی که خودش در جهان پرچمدار

گورپرستی است چرا از یک گور 5هزار ساله بیم دارد. حالا بحث این

نیست که گورپرستی کار درستی است ویا نادرست است. اما مردم باید

بدانند که گور پرستی(هر گوری)یک عمل فناتیک وعقب مانده است.اما

قدرت عجیبی دارد .یعنی آن چیزی که سالهاست ج-ا با استفاده از

خرافات ویا نیت پاک مردم غالبا عوام انسانهای زیادی را زیر فشار قرار

داده متفکرین مخالف نظام میخواهند از طریق همین عقیده گور پرستی

شاید موفق به کاری شوندولی عزیزان بدانید اولا نظام خودش آخره این

دوز و کلکهاست دوم متفکرینی که گورپرستی جدید را راه انداخته مثل

همین اینها شاید بی رحمتر و خشنتر خواهند بود

گور پرستی ،گورپرستی است چه گور امام چه گور کورش

/ 0 نظر / 44 بازدید