نعمت پنهان

یکی از نعمتهای پنهان زلزله این بود که نشانداد

مردم ایران در این شرایط به نظام ج-ا اصلا اعتماد

ندارند و بیشترشان ترجیح دادند خودشان نسبت

به حمل و نقل کمکها به مناطق زلزله زده اقدام

کنند از آن طرف لباس شخصیهای نظام هم

بیکار ننشستند و کاروان کمکها ی مردمی را غارت

کردند تا نظام نشان بدهد که چه کسی رئیسه!!!!!!!!

/ 0 نظر / 41 بازدید