نمایندگان خدا

ما که قبول نداریم ابدا روحانیت شیعه نماینده

خدا بر روی زمین باشند اما خودشان این ادعا را

دارند. حالا اینها که خودشان را نماینده خدا میدانند

چرا سعی دارند چهره خدا را بر روی زمین چهره ائی

خشن وبی منطق و انتقام جو و سایر خشونت های

پیدا و پنهان نشان دهند. بنظر من این از ترس و وحشت

روحانیت است که واقعا میترسند اگر دستشان رو

شود همان خدا که از او دم میزنند به داد هیچکدامشان

نخواهد رسید انشاالله

/ 0 نظر / 43 بازدید