باز آفرینی روشهای قدیمی

درسال1332 زمانی که شاه به ایران بازگشت اتفاقات جالبی

افتاد اما من فقط به یک مورد اشاره میکنم و آن جاسوسی

مردم بر علیه یکدیگر بود .در آنزمان افراد دشمنان خود را بعنوان

(توده ائی) یا طرفدار دکتر مصدق معرفی میکردند و در بسیاری

از موارد برای آنها درد سرهائی ایجاد میکردند.

رژیمها بخصوص در زمانهای بحران از این روش استفاده میکنند

این روش که مردم بر علیه هم خبر چینی بکنندکه هم گسترده است

و تقریبا هرکس میتواند بعنوان یک منبع اطلاعاتی بحساب

بیاید وبسیار هم کم هزینه است و نظامها ترجیح میدهند به موازات

سایر اقدامات امنیتی از این روش هم استفاده کنند

استفاده از این روش بسیار خطرناک بوده وغالبا موجبات بدبینی

گسترده در جامعه را فراهم میاورد و دیگر کمتر کسی به دیگری

اطمینان میکند و از این راه تبادل اطلاعات و نظرات تا حد صفر

پائین میاید.بزرگترین رژیمی که مدتهای طولانی از این روش استفاده

کرد و ملیونها نفر را نابود وبی خانمان کرد شوروی سابق بود

اثرات این جنایت هنوز قابل رویت است و آنهم اینست که ملیونها

نفر پدر ومادر خودرا نمی شناسند ودر پرورشگاههای دولتی بزرگ

شده و به عضویت اجباری نهادهای امنیتی و جاسوسی در آمده اند

بیائید به این دلخوش باشیم که در اسلام جاسوسی و تفتیش عقاید

نهی شده است اما کی میداند که این نهی از منکر با یک فتوا

کان لم یکن بشود

/ 0 نظر / 38 بازدید