درود

تعداد پیچ های جاده چالوس زیاد است و جاده بقدری

زیبا و اعجاب انگیز است آنهم برای حدود نود سال پیش

اوقات خوشی در جاده بوجود میاید و در هر پدیده ائی

نشانی از ایران دوستی و بزرگی هویداست .درود فراوان

بر روان سازنده . مبدع چالوس تا ابد خدایش بیامرزد

/ 0 نظر / 42 بازدید