بیشعور منکر

بیشعورها انکار را نوعی هنر میدانند و حتی بعضی وقتها به

انکار به مثابه دین وآئین می نگرندآن ها هر چیزی را تکذیب

میکنند .معتقدند که هیچ مشکل و اشکالی ندارند

معتقدند که هرگز اشتباه نمی کنند

وانمود میکنند که هرگز باعث و بانی مشکلات نبوده ونیستند

هر کسی را که به اندازه کافی احمق باشد برده خود

تذکر مهم

هرگونه تشابه جملات فوق با رفتار و تفکر مسئولین ج.ا کاملا

تصادفی است

/ 0 نظر / 34 بازدید