دست کاری تاریخ

قبل از اینکه بهر دلیل تقویم قمری دستخوش تغییرات امروزی

بشود وضعیت به این صورت بوده

با توجه باینکه سال قمری حدود 10 روز کمتر از سال شمسی است

برای اینکه ترتیب سال گردشی نشود یعنی مثل حال حاضر که سال قمری

در سال شمسی گردش میکند نباشد (حتما دقت کرده اید که هرسال قمری

نسبت به سال شمسی 10 روز زودتر شروع میشود که این مسئله باعث میشود

فرضا ماه محرم هرسال ده روز زودتر در سال شمسی شروع شود که به طبع

این گردش محرم تمام فصلهای سال را تجربه میکند)

قبلا اینطور نبود زیرا هر 4سال یکمرتبه سال قمری سیزده ماهه میشد تا

تناسب بین فصل و ماه قمری برقرار بماند و آن باین صورت بوده که همیشه

ماه رمضان در دی ماه بوده یعنی کوتاهترین روزهای سال و ذالحجه در

حدود اوایل اسفند ماه

پس روز چهار شنبه سی و یک مرداد سال 97 عید قربان واقعی نیست

و مسلمانان سالهاست که در ماه رمضان واقعی روزه نمی گیرند

شکل جدید تقویم قمری جاری به فتوای چه کسی بوده و یا چرا

به این شکل در آمده برای من مشخص نشده

/ 0 نظر / 32 بازدید