غلامحسین حسامی

حدود چهل سال قبل دوست عزیزی بنام غلامحسین حسامی

از ایران به مقصد اسپانیا از ما جدا شد من بدینوسیله از

کسانی که بهر شکل از ایشان خبری دارند خواهشمندم من را مطلع

کنند با سپاس فراوان .

ضمنا خانم ایشان ناهید خانم و اسم دخترشان هم هدیه بود

/ 0 نظر / 33 بازدید