امپراطوری مذهبی4

هر امپراطوری نیازمند نیروی انسانی مفت ویا حداقل

ارزان است و یک امپراطوری مذهبی نیازمند جنگجویان

و مبارزان مفت و مجانی و یا ارزان است.حال ببینیم

این نیروها در امپراطوری مذهبی مورد نظر در چه وضعی

هستند

آموزش ناقص و جهت دار و تعصب زیاد و کور و بیکاری و

اقتصاد داغون بعنوان ملاطی سنگهای ناجور و ناهماهنگ

امپراطوری مذهبی را بهم می چسباند و تا زمانیکه

مردم هشیار نشوند این بنا همچنان پا برجا میماند در

حالیکه با اولین نسیم آگاهی ممکن است بنا از

پای بست ویران شود ولی ناآگاهی مردم همچنان

این بنای آزار دهنده را سراپا نگه میدارد

آموزش ما ناقص است و جای تعجب دارد که جهت دار

هم هست.یعنی فرزندان بی دفاع را با سیلی از

آموزه های نادرست و ناراست مواجه کرده و پایه های

تعصب کور را در بیشتر آنها بر پا میکنند

تعصب کور یعنی دفاع و حمایت از آنچه که به آنها دیکته

میشود بدون اینکه به غلط و یا درست بودن آن حتی

ده ثانیه بیندیشند

فقر یعنی بیکاری و آینده تاریک  و نا مطمئن برای اینکه

زمانیکه حکومت به جنگنده و مبارز نیاز دارد باندازه

کافی داوطلب داشته باشد .داوطلبینی که از فقر

جانشان به لب رسیده و با امید دریافت دستمزد

و پاداش مشارکت در جنگ شرکت خواهند کرد و یا

حتی بیشتر دستیابی به پست ها و مقاماتی که

رزمندگان قبلی به حق و یابناحق گرفته اند

با این طرح دستیابی به امپراطوری مذهبی در ایران

بسیار محتمل و بهتر بگویم حتمی است نمونه

موجود آن حزب الله لبنان است که رزمندگان مزدور

در آن به زندگی قابل قبولی دست پیدا کرده اند

/ 0 نظر / 44 بازدید