ناامیدی

در تلگرام یک پست منتشر شده که جوانی در

حد مرگ عصبانیه . سخنان تحریک آمیزی میزنه

او از اعتراض مردم به نظام برداشت خاصی دارد

و میگوید اگر از نظام ناراحت هستید مثل ما که انقلاب

کردم و شاه را سرنگون کردیم شما هم اگر میخواهید

خون بدهید و کشته بدهید وزمانی که نظام را سرنگون

کردید هر تصمیمی خواستید بگیرید وگرنه در همین نظام

اگر ناراحت هستید به درک .بمانید تا بپوسید

کمی از محتوای حرفهای او را آوردم اما

من از مطالب او ناراحت نیستم از میزان عصبانیت و

انفجار و ناامیدی او تعجب کردم این نشان میدهد که طرفداران

نظام دچار سر درگمی هستند و با این تحریکات

میخواهند دست مردم را بخوانند و اما پاسخ من به ایشان

ما اگر خواهان خونریزی بودیم که بدنبال شما راه می افتادیم

که استاد مسائل خونی هستید خیر !ما با اندیشه و تفکر

برتر و بسیار صحیح شما را از اریکه قدرت بزیر خواهیم کشید

/ 0 نظر / 43 بازدید