تمدن اسلامی 11

اشرافیت یک نماد از نمادهای فرهنگ کشاورزی است

در اشرافیت سخن اول مربوط به اصل و نسب است

و بعد میزان ثروت شخص. اشرافیت ایران جدید دارای

شخصیتهای بی ریشه تازه بدوران رسیده است و از

نظر ثروت هم باید گفت این ثروت ناشی از کار و زحمت

ونو آوری و ابتکار نیست بلکه این ثروت ناشی از رانت

و رشوه و فساد است

اسلام که در یک فرهنگ بدوی و صحرائی متولد شد

زمانی که به ایران آمد با فرهنگ کشاورزی موفق

آن زمان ادغام شده و دچار تغییرات عمده ایی شد

این تغییرات بحدی بود که مسلمانان سنتی به مردم

ایران لقب رافضی(خارج از دین) دادند.اکنون بیش از

هزار سال است که فرهنگ کشاورزی و دین جدید اسلام

در ایران همزیستی دارند حال باید دید که عبور دین وفرهنگ

کشاورزی از خود و رسیدن به فرهنگ مدرن چه تغییراتی میتواند

در خود بوجود آورد و آیا روش جدید در دینداری به مزاق

مسلمانان سنتی خوش میاید یا نه ؟

از طرفی ثروت اقشار موجود در این فرهنگ کشاورزی که ریشه در

فسادهای گسترده دارد آیا اصولا میتواند بمصرف تغییر فرهنگ

و تمدن ادعائی برسد یا خیر

این ثروت هرگز قادر به قبول ریسک نیست و سردمداران مدعی

تمدن اسلامی نیز با دست خالی و یک مشت طرفدار متعصب

و با توجه به اوضاع کنونی جهان حتی قادر به نگهداری اصول

فعلی خود نیستند .اگر هم از این خواب خوش تمدن اسلامی

بیدار شوند متوجه خواهند شد که هیچ راهی بغیر از اختلاس

و رشوه و...جهت ثروت اندوزی و فرار از این مملکت نخواهند

داشت

/ 0 نظر / 44 بازدید