سرمایه

اتفاقات اخیر صرفنظر هز سمت و سو و گرایشات طرفین

یک سرمایه گزاری عظیم است.بهر حال در این مدت

بسیاری از سرمایه های انسانی و اجتماعی و مادی

به میدان کشیده شدند. نمی خواهم بگویم که این

اتفاقات برای ما یک درس بود ولی شاید بتوان گفت

که اکنون فرصت مناسبی پدید آمده تا نسبت به چگونگی

و دلایل وقوع چنین حوادثی مطالعه شود.این مشخص

است که دستگاههای حکومتی نسبت به بررسی مسائل

می پردازند اما یک اشکال در این مورد وجود دارد و آن

اینست که نتیجه مطالعات در اختیار مراکز مطالعاتی

عمومی قرار نمی گیرد و بهمین دلیل شاید بواسطه بی اطلاعی

از علل وجود ی نارضایتی ها باز هم مردم دست به چنین

اقدامات زیانباری بزنند از طرفی نشر اطلاعات مربوط

و دریافت نکردن نظرات مخالف دیدگاه حکومتی ممکن

است به یکسویه نگری و تحلیل موارد فقط با چند دیدگاه

محدود شود.جامعه ما در یک مرحله رشد انفجاری قرار

دارد و چنانچه بهر دلیل همسوئی و هم جهتی در حد اکثریت

بوجود نیاید زمان دستیابی به نتایج بسیار نزدیک و مهم

افزایش داشته و سرمایه بیشتری نیز لازم آید در حالیکه

اگر اختلاف نظرها و بخصوص تحمل نظرات کاملا مخالف

در میدان بررسی و طرح اکادمیک مطرح و رسیدگی شود

شاید هرگز چنین اتفاقاتی پیش نیاید.شاید حکومت بتواند

بنحوی پاسخ اعتراضات را بدهد اماباید بدانند که آرامش

حاصل از یک درک وفهم همگانی بسیار پایدارتر و ارزشمندتر

است و مهمتر اینکه در حال حاضر ما به تک تک افراد و افکار

همه ملت نیاز داریم تا در این مرحله که پیروزی بر مشکلات

نزدیک است دچار در همریختگی نشویم.شاید بررسی

مشکلات سایر کشورها و دولتها که در قبل در چنین موقعیتهای

قرار گرفته اند مفید باشد در پایان باید از مدیریت مسئولین

در برخورد با وقایع قدر دانی شود

/ 0 نظر / 49 بازدید