امپراطوری مذهبی

طی مقالات گذشته نتیجه گیری کردم که فکر در

باره تمدن اسلامی و طرح آن بعنوان یک هدف

یک کابوس و یک فریب بزرگ و شاید فرار به جلو

باشد

اکنون قصد دارم مواردی در رابطه با امپراطوری

مذهب تشییع بنویسم

در مقالات آینده انشاالله نسبت به وجود زمینه های

مناسب و منابع انسانی و منابع مالی و آمادگی

منطقه جهت پذیرش چنین امپراطوری مطالبی

خواهم آورد

من در همه حال نیازمند راهنمائی و نظرات خوانندگان

عزیزم هستم و همیشه خود  را مدیون انتقادها

و سئوالات ایشان میدانم

/ 0 نظر / 42 بازدید