روز های جمعه

صبح جمعه شما بخیر. لطفا به خطبه های

نماز جمعه گوش ندهید. هر امام جمعه برای

خودش تعدادی پا منبری دارد که الله اکبر میگن

شعار میدن و بقول معروف مجلس را گرم میکنند.

بقیه نماز گزاران هم کارمندان-سربازان- بسیجی های

موظف و البته تعدادی .......هستند که ابدا جامعه

را نمایندگی نمی کنند .بهر حال نماز جمعه شده

یک نماش نخ نما که امام جمعه های پیر و پاتال

یک متن از پیش تهیه شده را میخوانند و جابجا

قربان وصدقه میروند

/ 0 نظر / 43 بازدید