ظلم

اصلا احساس خوبی نسبت به کلمه (باقر) ندارم این کلمه

معنی بدی دارد. بخصوص اینکه من حتی یک مقدمه ساده

بر مطلبی علمی که توسط امام نوشته شده باشد را ندیدم

من از علما استدعا دارم نسبت به انتشار موارد علمی

که توسط امام (ع) شکافته شده اقدام نمایند.الان که زمان

خلفای عباسی نیست که انتشار مطالب امام ضرر داشته

باشد برای ایشان

بهر حال شیعیان به گمان خود با یک تفسیر بیخودی

نام باقر را که توسط دشمنان امام روی ایشان

گذاشته شده را همچنان حفظ کرده اند که بنظر من

ظلم عظیمی نسبت به ساحت آن بزرگوار است

/ 0 نظر / 43 بازدید