بهانه

به بهانه مطلبی که در وبلاگ یکی از آقایان نوشته شده عرض میشه

به قول ویکتور هوگو :شش هزار سال است که مردم جهان به آدم کشی مشغولندو در ین

مدت خداوند بیهوده وقت خود را در راه پدید آوردن گلها و ستارگان تلف میکند

ویل دورانت میگوید:جنگ یکی از عناصر پایدار تاریخ است از 3421 سال تاریخ مدون که در

تمدن بشری ثبت شده فقط268سالبدون جنگ گذشته است

یک دانشمند روس میگوید:از3600سال قبل از میلاد تا کنون یعنی متجاوز

از5500سالی که میدانیم بشربه زندگی مدنی ادامه داده 293سال را در صلح گذرانده

وبقیه آن به جنگ و کشمکش سپری شده است

به روایت دیگر اصلا صلحی درکار نبوده و اگر هم بوده باز بقول همان دانشمند روسی

صلج چیزی نیست مگر فاصله دو جنگ

قول ماکسیم گورکی :هیچ جنایتی نیست که جنگ آنرا تجویز نکرده باشد

وباز میگوید همه مواد منفجره ای که میسازیم به معنای دقیق کلمه در حالی

که خودش باد فنا میشودهمه چیز را به باد فنا میدهد

اما واقعیت دیگری هم هست،آن اینکه بسیاری از جهش های تمدنی و فرهنگی

بشری در جهت تکامل به وسیله همین جنگ حاصل شده است

درست است که جنگ مشکل جنگ را حل نمی کند ولی بهر حال همین جنگ بوده که

بسیاری از مشکلات صلح را حل کرده است

(تمام مطالب فوق از کتاب نان جو دوغ گو_گاو_نوشته باستانی پاریزی کپی شده است


/ 0 نظر / 33 بازدید