تفکر مسئولین

اینکه وضعیت سوخت در شمال کشور بحرانی است حرفی نیست

اما طرز برخورد مسئولین با این مسئله خیلی جالب است

دیشب از یک منبع موثق شنیدم که مدیر عامل پخش فراورده های

نفتی گفته (چرا مردم در این وضعیت به مسافرت شمال میروند)

البته ادب من اجازه نداد که گفته ایشان را عینا نقل قول کنم

عزیزان بدانید که مسئولین ج.ا چشم دیدن شادی شما را ندارند

این بجای خود آنها چشم دیدن وجود شما را هم ندارند و با شما

دشمن هستند

/ 0 نظر / 38 بازدید