امپراطوری مذهبی2

کشور ایران در منطقه و کل دنیا یگانه است البته این

یگانه بودن نه خوب است ونه افتخار و نه امتیاز

ایران تنها کشوری است که زبان رسمی آن فارسی

است وهمچنین تنها کشوریست که مذهب رسمی

آن شیعه است و همچنین دسترسی ایران به آبهای

گرم خلیج پارس یک فرصت و امکان برای روسیه

است.وجود تنگه هرمز و تسلط نسبی ایران بر آن

و مردمی ساده لوح و فرصت طلبهای حقیر و کوچک

و متظاهر و آسان فریب بخور و ده ها صفت رقت انگیز

دیگر از کشور ایران نیروئی ساخته که میتواند امپراطوری

مذهبی را رهبری کرده و در پنهان تحت تسلط یک

ابر قدرت که در حال حاضر روسیه است قرار بگیرد

البته بدون اینکه به این خفت اقرار کند و یا حتی

رژیم و مردم به روی مبارک خودشان بیاورند

و همینطور که مردم شاهد هستند هیچ حرکتی هم

بر ضد این استعمار گری و ریشه کن کردن آن مشاهده

نمی شود.استعداد ایرانی در حالیکه زیر بار همه چیز کمر خم

کرده در لبخند زدن نمونه حیرت انگیزی است

/ 0 نظر / 44 بازدید