تمدن اسلامی5

بانک وبانکداری از پدیده های غرب است و شاید

صد سال بعد از وجود بانکها پدران ما پولشان را

یا دفن میکردند یا در بالش مخفی میکردند و تا

همین چند سال پیش (قبل از انقلاب)مردم به

بانکها اعتماد نداشتند و پول آنها را حرام میدانستند

و بسیاری از خرافات دیگر در مورد بانکها

بعد از انقلاب هم که بانکها رسما نزول خوار شده

و اقتصاد و مردم را بیچاره کرده اند

حال در تمدن اسلامی چگونه بانکی باید باشد

و یا نقش بانک در اقتصاد اسلامی چیست

و ده ها سئوال دیگر مطرح است که تصور

چیزی بنام تمدن اسلامی را به سخره

خواهد گرفت

/ 0 نظر / 44 بازدید