این چه جورشه

جمعه شب با اتفاق پسرم و نوه هایم رفتیم پارک

جوانمردان  ایران.بنا به ضرورتی رفتم دستشوئی

زمانی که مشغول شستن دستانم بودم متوجه

شدم جوانی شیر آب را کاملا باز گذاشته و با

دستهای خیس خود گاهی موهای سر خود را

فرم میدهد و مجددا دستش را زیر آب میبرد

و خیس میکند و به موهای خود میکشد

من جهت جلوگیری از اسراف به او گفتم آقا جان

لطفا زمانی که احتیاج نیست شیر آب را

ببند تا اسراف نشود. همانطور که شیر باز

بود و او گاهی موهای خود را خیس میکرد

گفت من برای این مملکت زحمت میکشم

من تلفنهای شما را که قطع میشود رفع

عیب میکنم. و من از زحمات او تشکر کردم

و دیگر ادامه ندادم ولی همچنان حیرانم

که آقای گودرز نیا  چه ربطی به آقای شقایقی

دارد.

/ 0 نظر / 51 بازدید