ولی نعمتها

یکی از مردم لطفا این مطلب رابه اعلم الجهال

بگوید....مردم عزیز کرمانشاه وکلا استان

همان ولی نعمتان توو امثال تو هستند  فقط

بلد بودی برای تبلیغ دامادت از ثروت امام (ع)

حاتم بخشی کنی

/ 0 نظر / 44 بازدید