حکومت ناز نازی و گوگوری مگوری ج ا

در امریکا گاه به گاه و خیلی وقتها هر گاه تیراندازی های

مرگباری صورت میگیرد. صدا و سیمای میلی هم اخبار

آنرا با افتخار و تبختر پخش میکند و اغلب هم بهره برداری

سیاسی واجتماعی از این رویداد میکند .من پیشنهادی

دارم حکومت ایران اگر خیلی از خودش ممنونه بیاد مثل

امریکا داشتن اسلحه را قانونی و آزاد کند تا اگر بعد از یک

سال آدم سالم وزنده و بدرد بخوری پیدا شود آنگاه اعلام

کند که مثلا در امریکا امروز سی نفر در اثر تیر اندازی

یک شخص 40 ساله کشته شد. ما اصولا عادت کرده ایم

که بدون هیچ دلیل و ... خودمان را خیلی سلامت و دانا

بدانیم .هر چند تا آخوند جماعت در این سرزمین وجود

دارد دانائی یک رویای بی تعبیر است

/ 0 نظر / 43 بازدید