امپراطوری مذهبی8

تمام انسانها میدانند که برای انجام هر عملی

انگیزه ائی لازمست.این انگیزه برای تشکیل

امپراطوری مذهبی بسیار پر رنگ و شدید است

اجازه بدهید رنگ مربوط به مردم عادی انگیزه مند را

سیاه کامل فرض کنیم

این سیاهی ناشی از مخلوط شدن چندین رنگ است

که به حکم طبیعت رنگ اگر با هم مخلوط شوند

حاصلشان میشود رنگ سیاه و این سیاهی ربطی

به قلب و اعتقادات ایشان ندارد .اما بهر حال

قلب آنها را هم باید بر همین منوال رنگی بدهیم

من رنگ قرمز را مناسب میدانم. آرمان خواهی و

امیدشان برنگ سبز است و اراده و تصمیم شان

قهوه ائی و.....

و رنگ بی خیالی و بدون آرمانی و سرمستی را

سفید فرض میکنیم

حالا از نظر ارتفاع به موضوع نگاه میکنیم در این

مخروط متوجه میشویم که رنگ دامنه های پائینی

کاملا سیاه است.اما هر چه به قله مخروط نزدیک

میشویم این سیاهی رنگ می بازد و در قله مخروط

آنچنان رنگ سفیدی به چشم میخورد که آزار دهنده است

این سفیدی ناشی از ناامیدی کهنه سردمداران است

که از مدتها قبل فهمیده اند که برای مردم سخن از قلب و

اعتقاد و ایمان و از این دست موارد بیفایده است ولی

آنها به نیروی پنهانی دست پیدا کرده اند تا سوار موج

ناآگاهی و بی خیالی مردم شده و خود را به قله

انگیزه های تند و آتشین برسانند در حالیکه عملا

خودشان به هیچیک ،مطلقا هیچیک از این اباطیل

باور ندارند وسفید سفیدند

/ 0 نظر / 47 بازدید