فرصت مناسب

سران و بزرگان بد جوری به جان هم افتادند

شاید این فرصت مناسبی برای وبلاگنویسان

فراهم آورد.تند روی نکنیم.بی ادبی نکنیم

روشنگری و تنویر افکار و انرژی مثبت خوبست

/ 0 نظر / 42 بازدید