لجاره های گورپرست

عزیزم گورپرستی از هر نوع ممنوع لطفا

گورپرستی تعدادی از وفاداران به ایران در روز هفتم

آبانماه شاید بهانه ائی بشود در دست لجاره گان

گورپرست و سخنان بی ارزش آخوند دوزاری ها

در محکومیت گور پرستی از نوع وطن دوستی یش

بیائید برای بزرگداشت مراسم و روزهای ملی خود

را ازقید زمین ومکان رها سازیم.میشود یک

نوع حرکت را در رسانه ها اعلام کرد که مردم عزیز

ایران در آن روز بخصوص در هر مکانی از قبیل

پاساژها -پارکها-دانشگاهها و بخصوص دبیرستانها

آن حرکت بخصوص هماهنگ شده و احیانا سرودی

در باره موضوع را بخوانند حتی در پیاده روها میهمانی ها

و جشن هائی که در آن روز برگزار میشود بخصوص

در عروسیها که اگر آن حرکات وآن سرود در فیلم

عقد وعروسی ضبط شود معرکه خواهد بود

لطفا اگر موضوع را پسندید انتشار بدهید

/ 0 نظر / 42 بازدید