تمدن اسلامی3

در بررسی موانع تمدن اسلامی به چندین مورد مهم

برخورد کردم که اگر عمری باشد به آنها می پردازم

اولین ومهمترین مانع برای بوجود آمدن یک تمدن اسلامی

نظام جمهوری اسلامی خودمان است

اگر هر مشتی نمونه خروار باشد حتما اصلی ترین مانع

همین است که گفتم.بالاخره مردمی که تشکیل دهنده

تمدن اسلامی  میشوند باید یک الگو داشته باشند

واگر الگو این وضعیت که شرح میدهم باشد هرگز

اشخاص عاقلی این تمدن را قبول نخواهند کرد

آمار بیکاری جوانان در این مشت نمونه گویای

بسیاری از مشکلات است

وضعیت بانکها خود فاجعه ایی آشکار است

وضعیت پوشش مسئله ایی است که هرگز حل نخواهد شد

قشر کم سواد و سوءاستفاده چی آخوند هر مشکلی

را صد برابر میکند

گرانی لحظه به لحظه  امان مردم را بریده

خلاصه اگر این نمونه یک مشت است هرگز کسی بدنبال

خروارش نخواهد بود

مشکلات دیگر انشاالله باشد برای بعد

/ 0 نظر / 43 بازدید