رسم چماقداری

این رسم شریف دوباره در حال احیا شدن است

در حالیکه کاملا هم از میان نرفته بود.

حالا فرصت برای روحانی فراهم است. باید

یا احمدی نژاد را حبس خانگی بکند یا

محصصین را آزاد کند.

در هر حال این حرکات هیچ ربطی به مردم

فلک زده ایران ندارد

به امید رهائی ایرانیان.

/ 0 نظر / 40 بازدید