ریشه ها

با توجه به وقایع اخیر و حرکت ناشایست مجله شارلی ابدو ما هم میتوانیم با مدیریت صحیح امکانات خود نسبت به حل مسائل موجود اقدام نمائیم

/ 0 نظر / 2 بازدید