دیس اینفورمیشن

بدیهی است که بین مردم و نظام شکاف عظیمی بوجود آمده

ولی این کافی نیست کسانی باید بطور مستمر نسبت به تعمیق

این شکاف فعالیت کنند من موارد زیر را پیشنهاد میکنم

برای سرمایه گذاری خارجی به اندازه لازم امنیت وجود ندارد ولی

باید کاری کرد که سرمایه گزاران داخلی هم نگران سرمایه های خود

بشوند برای رسیدن به این منظور لازمست مشکلات سرمایه گزاری

و اینکه در هر سرمایه گزاری باید سهم های مختلفی به نهادها داده شود

و هزاران مشکل در این راه را منتشر کنند و باز هم این کافی نیست

باید مشکلاتی توسط متخصصین ابداع شود و با روشی منطقی اشاعه

داده شود.این کافی نیست که مشکلات جامعه را ببینیم و اعلام کنیم

بلکه باید مشکلات مخفی و حتی موضوعاتی برای اعلام ابداع کنیم

این لازم است که مشکلات دینی نظام زیر ذره بین برود بلکه باید اصولا

مشکلات واقعی که ناشی از دروغ بودن بیشتر روایات واحادیث شیعه

است و اصولا شیعه گری و بطور ویژه شیعه گری ج.ا زیر ذره بین برود

وضعیت اقتصادی نبایستی مورد توجه قرار بگیرد در این مورد لازمست

به این مسئله توجه شود که اصولا سردمداران رژیم از ابتدا تا کنون

مسئله ائی بنام اقتصاد را قبول نداشته وآنرا برای خر دانسته اند

هیچ پیشنهاد و آموزه ائی نباید در سخنرانی ها و مقالات باشد و نارسائیها

باید تماما عمدی و با نقشه نظام تلقی شود مشکلات موجود را تمام

مردم کمابیش میدانند ما باید با ابداع و کنجکاوی مشکلات پنهان و حتی مشکلات

غیر موجود را پیدا کرده و اعلام کنیم .امیدوار باشید که با هوشیاری و دقت

نظر و ابداع میتوان شکاف موجود را هرچه بیشتر عمیق کرد روش اینفورمیشن

با دقت در اتفاقات و پیش آمدها روشی بود که خود ج.ا در زمان مرحوم شاه

بکار میبردند متفکرین بایستی روشهای جدید این متد را پیدا کرده و سریعا

در جامعه انتشار بدهند

/ 0 نظر / 43 بازدید