امپراطوری مذهبی5

یکی از اصلی ترین نیازها جهت تشکیل امپراطوری

مذهبی پول است.نه پول معمولی نه! پول زیاد زیاد

بی حساب.بدون پیگیری .مخفی .منحرف. مخرب و

باد آورده. در هیچیک از حکومتهای جهان نمی توان

چنین پولی یافت . هیچ بنگاه و شرکت و حتی مافیا

هم قادر به تامین مخارج تاسیس یک امپراطوری

مذهبی نیست

معادن زیاد و فرش و نفت وگاز فراوان و سایر دارائی های

یک ملت از پس مخارج تاسیس امپراطوری بر میاید

فقط یک قدرت باز دارنده لازمست که مردم را ساکت

نگه دارد و مجلس نمایندگانی که اصولا تفریق بودجه

را نه می فهمند ونه بلدند.

اصلا نیروئی وجود ندارد که بطور سازمانی/حزبی،و یا

سیستماتیک مخالفت و روشنگری بکند و اگر و اگر

فرد شجاع احمقی پیدا شود که با وضعیت موجود

مخالفت کند .داغ و درفش و وافور و مجله ضاله و

صدها انگ دیگر و یا حتی احتمال جاسوسی برای

بیگانگان موجود ودر دسترس است

این امکانات حیرت انگیز مقدمه ایجاد یک امپراطوری

عظیم مذهبی را فراهم کرده است

/ 0 نظر / 36 بازدید