شب سال

پنج شنبه شب مراسم سال یکی از بستگان بود

در مجلس یک ارکستر شامل دف و عود ونی و خواننده

 برنامه اجرا کردند

این سنت خیلی خوبی است و از سخنرانی تکراری

آخوندهای دوزاری خیلی بهتره

حالا یا آخوندها در آمدهای بهتری پیدا کرده اند و یا

بالاخره مجبور میشوند.حکم کفر وزندقه برای مجریان

این برنامه ها صادر کنند

 

/ 0 نظر / 42 بازدید